မီဒီယာမ်ား တစ္စိပ္ကုိ တစ္အိတ္လုပ္ေနႀကသည္ဟု
ပဲခူးတုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

ပဲခူး၊ဇူလုိင္- ၉

မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ တစ္စိပ္ကုိ တစ္အိတ္လုပ္ေနႀကသည္ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းသိန္းက ေျပာသည္။

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးမွ စဥ့္လုပ္ငန္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုိလုပ္ရန္  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာႀကားခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍  ၄င္းက အထက္ပါအတုိင္း ေျပာႀကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

" ခင္ဗ်ားတုိ႔ သတင္းဌာနေတြကုိ ျပည္သူလူထုက ဘာေႀကာင့္ခ်ဥ္သလဲဆုိေတာ့ တစ္စိပ္ကုိ တစ္အိတ္ေလွ်ာက္ေရးတာကုိဗ်။ကြ်န္ေတာ္ အဲဒီအတြက္ေတာ့ မွတ္ခ်က္မေပးခ်င္ဘူး။" ဟု ၄င္းက ယေန႔ညပုိင္းတြင္ Speakerသုိ႔ေျပာသည္။

ယေန႔နံနက္ပုိင္းက ပဲခူးျမိဳ႕ေတာ္ခန္မ၌က်င္းပသည့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ကုိးရီးယား
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဗဟုိဌာနတုိ႔ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေသာ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီးတြင္
စြမ္းအားျမွင့္မီးဖုိမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းစီမံကိန္း
စတင္ျခင္းအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္စီမံကိန္းတြင္
ပါဝင္မည့္သူမ်ားညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္
စစ္ကုိင္းတုိင္းမွလာေရာက္သည့္စဥ္လုပ္ငန္း
ရွင္မ်ားက ၄င္းတုိ႔ထုတ္လုပ္သည့္
စြမ္းအားျမွင့္မီးဖုိးမ်ားကုိဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အား ျပသခဲ့သည္။ထုိသုိ႔ ျပသေနစဥ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္က မီးဖုိထုတ္လုပ္မႈတြင္ရပ္တန္႔မေနဘဲ ႏ်ဴကလီယားဓာတ္ေပါင္းဖုိအထိ
ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ၾကိဳးစားသင့္ေၾကာင္းတုိက္တြန္းမွာၾကားခဲ့သည္ဟု Bago Weekly  Journal Online Page က သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နႏၵမ်ဳိးေဆာင္