ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ။         ။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဘူးလက္(ခ)ဦးလွေဆြကို အစၥလာမ္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဦးစန္းေအာင္က သာသနာေတာ္ညႇိဳးႏြမ္းေစမႈျဖင့္ တိုင္တန္းမႈအေပၚ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက လက္ခံလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဦးလွေဆြသည္ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔က ဆူးေလပန္းၿခံအေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ တပ္မေတာ္ထိပ္ပိုင္း ေခါင္း ေဆာင္မ်ားအေပၚ အေမရိကန္မွ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ ကန႔္ကြက္ရႈတ္ခ်ပြဲတြင္ ေဟာေျပာ ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဦးစန္းေအာင္က ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔၌ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
“ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ က႑က အခုကြၽန္ေတာ္ထြက္ဆိုခဲ့တာ ဘူးလက္လွေဆြ လို႔အမည္ရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ကေန ၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ကိုေမးတယ္။ ဗုဒၶကိုလည္း မ်က္ႏွာဖုံးတပ္တယ္၊ အေမရိကန္သံ႐ုံးေပါ့ ။ ခရစ္ယာန္ ရဲ႕ ခရစ္ေတာ္ကိုလည္း မ်က္ႏွာဖုံးတပ္တယ္။ ဟိႏၵဴရဲ႕သွ်င္ဝကိုလည္း မ်က္ႏွာဖုံးတပ္တယ္။ မိုဟာမက္ကို ၾကေတာ့ ဘာလို႔မ်က္ႏွာဖုံးမတပ္လဲ သိသလားဆိုေတာ့ ေအာက္ကေနၿပီးေတာ့ ေျပာၾကတယ္။ သူက ျပန္ေျပာေတာ့ ဘာသာေလးဘာသာရွိရက္သားနဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔မိုဟာမက္ကို မတပ္လဲသိသလားဆိုေတာ့ မိုဟာမက္ က အေမ ရိကန္သံ႐ုံးကို ဗုံးလာခြဲမွာ။ အဲေတာ့ ညႇိႏႈိင္းလို႔မရတဲ့ဘာသာက ဘယ္ဘာသာလဲလို႔ေမးေတာ့ ေအာက္က ပရိသတ္က မိုဟာမက္ ဆိုၿပီး ဝိုင္းေအာ္ ၾကတယ္။ အဲဒါကိုၾကားရတယ္ ။ မူဆလင္ေတြ အမ်ားႀကီး စိတ္ညစ္မႈ အမ်ားႀကီးျဖစ္ရတယ္။ ကမာၻက မူဆလင္ေရာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရာ စိတ္ညစ္မႈ ျဖစ္ရတယ္။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေစာ္ကားတယ္၊ တိုက္ခိုက္တယ္ လို႔ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္” ဟု အစၥလာမ္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဦးစန္းေအာင္က မီဒီယာမ်ား ကိုေျပာသည္။
ဦးစန္းေအာင္သည္ အဆိုပါကိစၥအတြက္ ဦးလွေဆြအေပၚ သာသနာေတာ္ညႇိဳးႏြမ္းေစမႈ ပုဒ္မ ၂၉၅(က) ျဖင့္ တရား႐ုံးသို႔ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ ထိုကိစၥအတြက္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးက တရားလို ဦးစန္းေအာင္ကို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားခြင္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးက  ရာဇဝတ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၅၆၁/၂၀၁၉ လက္ခံထားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါကိစၥအတြက္ အစၥလာမ္ဘာသာေရးေခါင္ေဆာင္  ဦးစန္းေအာင္မွ တရားစြဲဆိုရာတြင္ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးကို ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ တရား႐ုံးမ်ားမွာ ဦးလွေဆြ ေဟာေျပာခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ တတိယ တရား႐ုံးအေနျဖင့္ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္ ထပ္မံဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းကိစၥအတြက္ ဦးလွေဆြထံ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဖုန္းပိတ္ထားေသာေၾကာင့္ ဆက္သြယ္မႈ မရရွိခဲ့ေပ။
အမႈေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက လက္ခံလိုက္ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ တရား႐ုံးအေနျဖင့္ အမႈကို လက္ခံသင့္၊ လက္မခံသင့္ ျပန္လည္ ဆုံးျဖတ္မည္ဟု သိရသည္။