စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၉

ညီေနာင္မဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႔႕မွ တဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကို ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ထိ တုိးျမင့္လုိက္ေၾကာင္း ယေန႕ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလုိက္သည္။

ညီေနာင္မဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ကိုးကန္႕ MNDAA ၊ တအာင္း TNLA ႏွင့္ ရခုိင္ AA တုိ႔သည္ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲ ရပ္တန္႔ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ (Bilateral Ceasefire Agreement) သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တုိက္ပြဲ မ်ားေလွ်ာ့ခ် ရပ္တန္႔ရန္ တဖက္သတ္ အပစ္ရပ္ျခင္း ကို ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ထိ ထပ္မံ တုိးလိုက္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ညီေနာင္မဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႔သည္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္ေန႔ အထိ တလၾကာ အပစ္ခတ္ရပ္ရန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေၾကညာခ်က္ ကာလအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဘက္မွ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ တုိက္ပြဲမရွိဘဲ လက္နက္ႀကီး အေျမာက္အျမားျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခတ္ျခင္း ျပဳလုပ္လာပါက ျပန္လည္ ခုခံကာကြယ္သြားမည္ ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႔၊ အစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တို႔သည္ က်ိဳင္းတံု တြင္ ေတြ႔ဆံုကာ သေဘာတူညီခ်က္ ၇ ခ်က္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Panglong(Burmese)